Die Cullinan Bewarea behoort aan ons gemeenskap vir ons gemeenskap.

Ons het almal se ondersteuning en deelname nodig.

Wat kan jy doen?

Word 'n lid van die Bewarea en betaal die lidmaatskapgelde gereeld.

What could you do?

Become a member of the Conservancy and pay your annual fees diligently.

Maak seker jou eie aktiwitiete is wettig

 • Die Bewarea help lede om landswette te gehoorsaam. Ons maak nie ons eie wette nie.

Ensure you yourself are legal.

 • The Conservancy assist members to adhere to national law, we do not make our own laws.

 Beskerm ons natuurerfenis.

 • Help ons om onbeheerde veldbrande te voorkom.
 • Roei indringerplante uit.
 • Help ons om onwettige jagaktiwiteite te stop.
 • Dierebestuur:
  • Die Cullinan Bewarea sal hulp verleen met die bestuur en beheer van probleemdiere. Kontak ons asseblief.
  • Moet asseblief nie wilde diere (soos likkewane of slange) koop nie. Dit ondersteun 'n onwettige bedryf. Kontak ons! Ons kan die dier konfiskeer en weer vrylaat.

Protect our natural heritage.

 • Assist with preventing uncontrolled veld fires.
 • Assist with eradication of invader weeds.
 • Assist with the prevention of illegal poaching and hunting.
 • Animal management:
  • The Cullinan Conservancy assist with the management of problem animals or animals in distress in our area.
  • If you see a captured and for sale animal such as a leguan - please do not buy it! Contact us and we will confiscate and release the animal. 

 

Beskerm ons kultuurerfenis.

 • Beskerm asseblief enige historiese areas op jou eiendom. Eiendomsreg van grond gee mens nie die reg om historiese areas en kultuurnalatingskap te vernietig nie.
 • TREE ASSEBLIEF VERANTWOORDELIK OP wanneer jy hierdie eiendom van ons nageslagte moet beskerm.

 

Protect our cultural heritage.

 • Please protect an historical site on your property! You alone do not have the right (just because you own a property) to decide whether an historical artifact or site could be destroyed or not.

  This is the legacy we leave future generations and historical and cultural sites should be protected at all cost. PLEASE ACT RESPONSIBLY!

 

Help ons om volhoubare en verantwoordelike ontwikkeling in ons area te verseker.

 • Die Cullinan Bewarea is nie gekant teen ontwikkeling nie, maar ons wil almal help om volhoubare en wettige ontwikkeling te doen. Ons wil verseker dat ons natuurlike en kultuurerfenis bewaar word.

 • Vir meer inligting, sien Developments.

 • Maak asseblief seker dat u aktiwiteite wel wettig is.

Ensure sustainable and responsible development in our area

 • As the Cullinan Conservancy, we are not against development. However, any development must be executed responsibly and in a sustainable manner, as well as in accordance with the law. In addition, we want to ensure that whatever heritage needs to be protected, is protected. 

 • For more information, see the Developments page.

 • Please make sure you yourself adhere to the law.

 

Ondersteun ons bewareafunksies.

 • Die Cullinan Bewarea beskou dit as een van sy mandate om gereeld opleiding en inligting te verskaf oor alle aspekte van bewaring. Hou asseblief die Gebeure bladsy dop.


Attend Conservancy Events

 • The Cullinan Conservancy see it as one of its mandates to educate and train people on all aspects of conservation. For upcoming events, please go to the Events Page.

 

Ondersteun projekte van die bewarea.

 • Die bewarea het verskeie langtermynprojekte soos die uitroei van indringerspesies.
 • Die bewarea onderneem ook korttermynprojekte om spesifieke doelwitte te bereik.

Participate in Conservancy Projects

 • The Conservancy has long term projects such as invader weed eradication.
  • Cullinan Conservancy will assist members with alien invader eradication and if available, paid-up members can fetch herbicide, just contact us. Also see the invader weed page.
 • The conservancy also regularly embark on short term projects targeted at specific outcomes.

 

Lig ons in:

 • Weet jy van enige aktiwiteite wat 'n impak p die omgewing gaan he?
 • Is daar 'n ontwikkelaar wat onwettig in jou omgewing wil ontwikkel of myn?
 • Ons wil weet! Epos ons assblief!

 

 Inform us:

 • Do you know of a matter of environmental concern?
 • Are you being threatened by a developer?
 • Is the Public Participation Process failing you?
 • We want to know! Please email us!

Protect our natural heritage.

 

Invaders such as Pom Pom weed must be eradicated by law.

Traps (such as the tree trap) and snares are illegal.

Tree trap - Boomstrik
Uncontrolled veld fires cause devastation
and is prohibited by law.

Protect our cultural heritage.

Please ensure that our children still have access to our cultural heritage  such as this Boer war fort and Basuthu ruins

Please protect an historical site on your property! You alone do not have the right (just because you own a property) to decide whether an historical artifact or site could be destroyed or not.

 This is the legacy we leave future generations and historical and cultural sites should be protected at all cost. PLEASE ACT RESPONSIBLY!

Ensure sustainable and responsible development in our area

 • As the Cullinan Conservancy, we are not against development. However, any development must be executed responsibly and in a sustainable manner, as well as in accordance with the law. In addition, we want to ensure that whatever heritage needs to be protected, is protected. For more information, see the Developments page.

 • When you develop, please make sure you yourself adhere to the law.

 

Participate in Conservancy Events and Projects


Animal management.
 • If you see a captured and for sale animal such as a leguan - please do not buy it! Contact us and we will confiscate and release the animal. The leguan was confiscated and released back into the wild in a safe place.
 
 

Make a free website with Yola